HACK FREE FIRE OB28 PRO - AUTO HEADSHOT, LINE BOT, SPEED x8, BIG UPGRADE, FIX RANK - WapVip.Me -->

HACK FREE FIRE OB28 PRO - AUTO HEADSHOT, LINE BOT, SPEED x8, BIG UPGRADE, FIX RANK

tháng 7 29, 2021

  Lưu ý : 


- đăng nhập bằng tài khoản google có thể bị lỗi

- Bản mod có tỉ lệ BAN acc thấp ( nhưng vẫn có thể bị khóa acc nên hãy dùng acc phụ thôi nhé )

- Coi kĩ hướng dẫn trước khi cài để tránh lỗi

- Xóa fb trước khi đăng nhập tránh lỗi ( đăng nhập tk google vẫn bị lỗi chưa fix đc nha ae )

Note :

- login with google account may fail

- Please read the instructions carefully before installing to avoid errors

- The mod has a low BAN acc rate (but it can still be locked so please use a secondary acc)