Anger of stick 5 : zombie Mod APK - WapVip.Me -->

Anger of stick 5 : zombie Mod APK

tháng 9 02, 2021


 Stickman action Game - Anger of Stick 5 : zombie

- Sử dụng nhiều loại vũ khí, bạn có thể loại bỏ các kẻ thù.

- Thu thập các đồng nghiệp mạnh mẽ đến sáu người.

- Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của ba đồng nghiệp.

* Yếu tố RPG của tăng trưởng

- Level up để trải nghiệm hệ thống.

* Đặc điểm của 'AOS' trên khác

- Bạn có thể thưởng thức cả đơn mode và chế độ zombie.

- Áp dụng các chuyển động thực tế của các nhân vật và các đối tượng trong sự tan vỡ

- Bạn có thể gõ kẻ thù vào chế độ chuyển đổi Hulk tại một thời điểm.


  • - Vô Hạn Tiền
    - Vô Hạn Kim Cương

  • Anger Of Stick 5.APK 40MB