Cách Khắc Phục Tình trạng Màn Hình Cảm Ứng Bị Đơ, Giật Lag Và Chậm - Tăng Độ Mượt Cảm Ứng - WapVip.Me -->

Cách Khắc Phục Tình trạng Màn Hình Cảm Ứng Bị Đơ, Giật Lag Và Chậm - Tăng Độ Mượt Cảm Ứng

tháng 10 17, 2021

 


Màn hình cảm ứng của bất kỳ thiết bị hủy với việc sử dụng. Kết quả là bạn gặp trễ cảm ứng và đôi khi màn hình cảm ứng của bạn ngừng đáp ứng. ứng dụng sửa chữa màn hình cảm ứng phân tích thời gian đáp ứng màn hình cảm ứng và làm giảm nó để bạn có thể có một kinh nghiệm mượt mà với màn hình cảm ứng.

Các tính năng

-> Sửa chữa màn hình cảm ứng của bạn bằng cách loại bỏ độ trễ cảm ứng và nâng cao đáp ứng màn hình cảm ứng.

-> Làm cho nó dễ dàng hơn để bạn có thể gõ trên bàn phím của bạn.

-> Giảm thời gian đáp ứng màn hình cảm ứng.

-> Dễ dàng và quá trình nhanh chóng.

-> nhẹ cân apk. Không đồ họa không mong muốn.

CÁCH màn hình cảm ứng SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH?

sửa chữa màn hình cảm ứng có 4 giá trị thời gian phản ứng từ 4 bộ phận của màn hình cảm ứng. 3 mẫu như vậy được thực hiện cho độ chính xác tốt hơn. Dựa trên những giá trị, ứng dụng tính toán, thời gian đáp ứng đồng đều giảm và áp dụng nó cho màn hình cảm ứng trên mặt phần mềm.

Đây là cách sửa chữa ứng dụng màn hình cảm ứng.

  • TouchScreen Repair [TiengViet].APK 2.1MB