TBOOST Game Booster & GFX Tool MOD - WapVip.Me -->

TBOOST Game Booster & GFX Tool MOD

tháng 11 23, 2021

[Tính năng ứng dụng]
Đặt cài đặt tối ưu cho trò chơi
Mở khóa giới hạn FPS tối đa
Khắc phục độ trễ
Cải thiện FPS và giảm giật hình
[Hướng dẫn sử dụng]
Nhấp vào Tối ưu hóa để áp dụng.
Nhấp vào [CHƠI NGAY] để bắt đầu trò chơi.
Chúng tôi là ứng dụng miễn phí, an toàn 100% sẽ không đặt tài khoản trò chơi của bạn vào bất kỳ rủi ro nào.

Tất cả các phiên bản trò chơi đều được hỗ trợ.

Quyền: Bộ nhớ để áp dụng và sao lưu cài đặt đồ họa.
Quyền: Internet để tải cài đặt từ máy chủ của chúng tôi.
Quyền: Hủy ứng dụng nền để tăng cường bộ nhớ

KHUYẾN CÁO: Đây là ứng dụng KHÔNG CHÍNH THỨC cho các trò chơi cụ thể. Ứng dụng này không được liên kết theo bất kỳ cách nào với các thương hiệu và nhà phát triển khác.

Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail copyright@tboost.xyz, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết.
  • - Hỗ trợ Android 11

  • TBoost.apk 10MB