MT Manager - Trình quản lý file và gói ứng dụng biên tập rất mạnh mẽ - WapVip.Me -->

MT Manager - Trình quản lý file và gói ứng dụng biên tập rất mạnh mẽ

tháng 12 08, 2021

MT Manager là một trình quản lý tệp và trình chỉnh sửa apk rất mạnh mẽ, bạn có thể sử dụng nó để làm nhiều việc trên điện thoại của mình, chẳng hạn như quản lý tệp, sửa đổi phần mềm, dịch ứng dụng, chỉnh sửa văn bản, v.v.

Các chức năng chính là:


- Quản lý tập tin, chẳng hạn như sao chép, di chuyển, xóa tập tin. Nếu bạn cấp quyền root cho MT, bạn có thể truy cập thư mục hệ thống, gắn lại hệ thống tệp dưới dạng đọc-ghi, sửa đổi quyền và chủ sở hữu tệp.

- Mở tệp ZIP như WinRAR. Bạn có thể xóa, đổi tên, di chuyển, thêm / thay thế các tệp bên ngoài vào ZIP mà không cần giải nén và đóng gói lại cũng như giải nén các tệp trong ZIP.


- Trình chỉnh sửa văn bản, trình xem ảnh, trình phát nhạc, trình xem trước phông chữ, trình thực thi tập lệnh, độ tương phản văn bản và các chức năng khác, trong thanh bên, bạn có thể dễ dàng xem thiết bị lưu trữ, kết nối FTP, đánh dấu, nền, các công cụ, v.v.

- Nhiều tính năng chỉnh sửa APK mạnh mẽ, như trình chỉnh sửa dex, trình chỉnh sửa arsc, trình chỉnh sửa xml. bạn cũng có thể ký apk, tối ưu hóa apk, sao chép apk, xóa xác minh chữ ký, nhầm lẫn tài nguyên apk, chống nhầm lẫn tài nguyên apk, dịch ứng dụng.

  • - Miễn Phí

  • MT Manager.APK 12MB